آموزش نوین کودکان را بهتر بشناسیم . ( قسمت دوم )
دسامبر 16, 2020
دینامومتر در ورزش چه نقشی دارد
ژانویه 9, 2021

تستهای بازگشت ورزش قسمت اول

هدف:
یک ابزار بالینی سیستم امتیاز دهی یه خطای فرود است و همچنین •
ارزان قیمت است که برای ارزیابی بیومکانیک جهش_فرود مورد
استفاده قرار می گیرد. برای شناسایی خطر صدمات غیر تماسی
هنگام حرکات پرش و فرود استفاده می شود. این ۹ مفهوم فرود را
ارزیابی می کند و دارای ۱۷ سوال است که از ۱۹ امتیاز به دست
می آید.

موارد استفاده:
برای شناسایی خطر صدمات غیر تماسی در ورزشکارانی که •
مخصوصا” در ورزشهایی با پرش و فرود زیاد درگیر هستنداستفاده
می شود.این یک ابزار غربالگری مفید برای شناسایی ورزشکاران
در معرض خطر و سپس هدایت آنها به سمت برنامه های تمرینی
مناسب است همچنین برای کمک به تصمیم گیری در مورد بازگشت
به ورزش برای بیمارانی که تحت عمل جراحی بازسازی رباط می
صلیبی قدامی قرار گرفته اند استفاده می شود.

وسایل مورد نیاز:
سکوی ۱۲ اینچی )۳۰سانتی متر(
خط هدف در فاصله نیمی از ارتفاع افراد
۲ دوربین در ارتفاع ۱ متر در ۱۰ فوت جلوتر از منطقه فرود و در
۱۰ فوت در سمت راست منطقه فرود

موارد احتیاط:
اطمینان حاصل کنید که سطح تحت تاثیر شرایط مرطوب یا لغزنده
قرار نگرفته است.

روش :
قبل از ارزیابی ورزشکار نمایشی ارائه •
می شود.
به ورزشکار دستور داده می شود که با دو •
پا از جعبه به جلو بپرد.
هر دو پا باید جلو تر از خط هدف قرار •
بگیرد.
و پس از ان یک پرش درجا عمودی انجام •
می دهد.
این آزمایش برای سه بار تکرار می شود. •

وضعیت پا , مچ پا ,زانو , ران , تنه , شانه , گردن و سر از طریق فیلم •
ارزیابی می شود این یک مقیاس پیوسته ۱۹ امتیازی است.
روش امتیاز دهی صفر و یک است •
ضعیف ترین نمره ۱۹ می باشد و نمره کمتر از ۵ خوب است یعنی •
ورزشکار در معرض خطر کم است.

سوالها :
۱ _زاویه خم شدن زانو در تماس اولیه کمتر از ۳۰ درجه : ۰ =بله ۱ =خیر •
۲_والگوس زانو در تماس اولیه , زانو در وسط پا ۰=بله ۱=خیر •
۳_زاویه خم شدن تنه در تماس ۰=تنه خم است ۱=خم نیست •
۴_خم شدن تنه جانبی در تماس ۰ =تنه عمودی ۱ =عمودی نیست •
۵_خم شدن کف پا مچ پا در تماس ۰=پا تا پاشنه ۱ =نه •
۶_موقعیت پا در تماس اولیه , انگشتان پا ۳۰درجه چرخش خارجی ۰=خیر •
۱=بله
۷_موقعیت پا در تماس اولیه انگشتان پا کمتر از ۳۰ درجه چرخش داخلی •
۰=خیر ۱=بله
۸_عرض موضع در تماس اولیه <عرض شانه ۰=خیر ۱=بله •
۹_عرض موضع در تماس اولیه > عرض شانه ۰=خیر ۱ =بله •
۱۰_متقارن تماس اولیه پا : ۰=بله ۱=خیر •
۱۱_جا به جایی خم شدن زانو<45 درجه ۰ =بله ۱ =خیر •
۱۲_جا به جایی والگوس زانو )وضعیت زانو قبل از پریدن( زانو در داخل •
انگشت شست پا ۰=خیر ۱=بله
۱۳_خم شدن تنه در حداکثر زاویه زانو تنه بیشتر از تماس اولیه خم می شود. •
۰=بله ۱=خیر
۱۴_زاویه خم شدن لگن در تماس اولیه لگن خم می شود ۰=بله ۱ =خیر •
۱۵-خم شدن لگن در حد اکثر زاویه زانو , لگن بیش از تماس اولیه خم می •
شود. ۰=بله ۱ =خیر
۱۶_جابجایی مفصل ساجیتال ۰=نرم ۱=متوسط ۲=سفت •
۱۷_برداشت کلی ۰=عالی ۱=متوسط ۲=ضعیف •

به کوشش سرکار خانم آتوسا ایرانمنش ( ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ) استاد راهنما : جناب دکتر هوانلو

فایل PDF نوشته بالا را می توانید از طریق لینک LESS TEST (1) دانلود بفرمائید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *