ژانویه 2020

ژانویه 25, 2020

تنبیه در مقابل نظم (قسمت اول)

⭐شما در کودکی چگونه تنبیه می شدید؟ تقریبا همه ی ما خاطره ای از یک کمربند که با تهدید و شاید تنبیه شده باشیم را داریم. […]
ژانویه 11, 2020

علت عصبانی شدن های زیاد من چیست؟ (قسمت یازدهم)

⭐چهار گام در جهت حفظ آرامش خود 🌸در گام آخر: استفاده از مهارت در گام های قبل به ترتیب یاد گرفتیم که ، صبر کنیم، دور […]
ژانویه 11, 2020

علت عصبانی شدن های زیاد من چیست؟ (قسمت دهم)

⭐چهار گام در جهت حفظ آرامش خود 🌸در گام سوم: واقعیت و انتظارتان را با هم وفق بدهید. یکی از عواملی که باعث می شود بیش […]
ژانویه 11, 2020

علت عصبانی شدن های زیاد من چیست؟ (قسمت نهم)

⭐چهار گام در جهت حفظ آرامش خود 🌸در گام دوم: خودتان را ببینید. وقتی که گام اول را اجرا می کنید ، زمانی برای شما ایجاد […]
ژانویه 11, 2020

علت عصبانی شدن های زیاد من چیست؟ (قسمت هفتم)

⭐اگر بچه هایم رفتار بدی داشته باشند و بی ادبی کنند، دیگران فکر می کنند من والد بدی هستم! قضاوت یک فرد غریبه، هیچ تاثیری بر […]
ژانویه 11, 2020

علت عصبانی شدن های زیاد من چیست؟ (قسمت هشتم)

⭐چهار گام در جهت حفظ آرامش خود 🌸در گام اول: صبر کنید ، نفس عمیق بکشید ، بشمارید صبر کنید، حالا میدانیم که مراحل و اتفاق […]