زانو تمي زنيم حتي اگر سقف آسمان كوهتاهتر از قد ما باشد.

آکادمی تکواندو توسن

باشگاه ورزشي تكواندو توسن فعاليت ورزشي خود را از سال ٩١ آغاز نمود و از ابتدا بصورت برنامه ريزي شده در تمامي زمينه ها از جمله : مسائل فني طبقه بندي شده ، مديريت مكاني تمريني ؛ مديريت كارگاهي علمي ورزشي ، تعيين اهداف كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت ، جذب اسپانسر بصورت دقيق گام برداشته ودر هر لحظه به اهداف خود دست پيدا مي كند .

تيم كاري باشگاه توسن با بهره گيري از كادر فني مجرب و تحصليكرده از ابتدا ارزش نهادن به مسئله آموزش علمي كه از اصول ابتدايي ايجاد محيطهاي ورزشي است را در دستور كار خود قرار داد و منشور آموزشي و اهدافها و فعاليتهاي را در دستور كار خود قرار داد . در همين راستا ايجاد محيطي علمي براي هنرجويان و مربي مجموعه را در دستور كار خود قرار داده و در هر رشته فعاليتي ورزش تكواندو از بهترينها بهره مند مي باشد . ارزش محوري اين باشگاه مديريت را بر آن داشته تا از سرمربي خود خواسته تا در تمامي كلاسهاي آموزشي كه از سوي فدراسيون تكواندو برگزار مي شود حضور پيدا كنند .

ايجاد موقعيت تحصيلي براي كادر باشگاه بر امر ارزش محوري اين مجموعه كاري مهر تائيد مي زد .

به كاري گيري از بهترين كادر فني و همكاري با بهترين اساتيد علمي آموزشي در رشته هاي روانشناسي و تغذيه و آسيب شناسي بر اين امر صدق مي گذارد كه منشور آموزشي براي مديريت باشگاه توسن ارزشمند است . سيستم ورزشي تكواندو توسن ، در ابتدا فعاليت خود با ايجاد يك سيستم مديريتي توانست برنامه هاي خود وا در حوزه هاي مديريتي و عملياتي و انساني تدبين نمايد . هر كدام از اين تقسيم بندي ها توانست اهدافهاي تعيين شده را به سر مقصد نزديكتر كند .

در كارهاي مديريتي توانسته با ايجاد محيط تمريني خوب از لحاظ منطقه دسترسي و ايمني و بهداشتي براي هنرجويان ، اولياء را دلگرم به اين باشگاه كند .

در اهداف مديريتي مي توان برنامه ريزيهاي مدون و تكراري از جمله ايجاد خبر رساني پيامكي براي حضور و غياب و همچنين تمرين هنرجويان ( شرح حال هنرجو در تمرينها ) براي اولياء نام برد كه يكي از عوامل بسيار مهم و پسنديده اولياء بوده است . ايجاد محيطي آرام و دلنشين براي حضور اولياء و تماشاچيان از فعاليتهاي مديريتي مي باشد كه باعث شده هر ماه به تعداد هنرجويان اضافه شود كه اين فعاليت خود باعث تشويق هنرجويان بوده است .