ژوئن 28, 2021

استاد ستار سمیعی

جناب آقای ستار سمیعی از قهرمانان بنام کشور و ملی هستند که همکنون با تجربه دوران بازیگری در لیگهای معتبر داخلی پا به عرصه مربیگری گذاشته […]
ژوئن 28, 2021

استاد سعید نریمانی

استاد سعید نریمانی از مربیان بنام و قهرمان ساز در سطح کشور به شمار می آیند . که سالیان سال در کسوت کادر فنی و سرمربی […]