جولای 20, 2021

استاد مسعود قاسملو

استاد مسعود قاسملو از قهرمانان به نام رشته ورزشی تکواندو که آوازه اش را در دهه 70 و 80 می توان جستجو نمود . قهرمان سبک […]