آوریل 4, 2020

تنبیه در مقابل نظم ( قسمت پنجم )

۳.رشوه و جایزه ‌ یک مشکل اساسی که در جایزه دادن وجود دارد این است که هیچ وقت بچه را در برابر دنیای واقعی قرار نمی […]