دسامبر 31, 2022

مدیران بارمان توسن در فکر طرحی نو در آموزش کودکان

با نظر  شورای فنی موسسه ورزشی پرورشی بارمان توسن طرح آموزش نوین در سطح کودکان و خردسالان مبتدی در راستای نیازهای ورزشی تکواندو طرح قابل اجرا […]
ژوئن 28, 2021

استاد ستار سمیعی

جناب آقای ستار سمیعی از قهرمانان بنام کشور و ملی هستند که همکنون با تجربه دوران بازیگری در لیگهای معتبر داخلی پا به عرصه مربیگری گذاشته […]
ژوئن 28, 2021

استاد محمد سلیمانی

جناب آقای محمد سلیمانی اولین دارنده مدال نقره المپیک نوجوانان در جهان از کشور ایران می باشد که با عنوانهای متعدد بین المللی و کشور از […]
ژوئن 28, 2021

استاد داوود حبیب زاده

جناب آقای داوود حبیب زاده از قهرمانان سنگین وزن کشور و بازیکن لیگهای نوجوانان و بزرگسالان تیمهای مطرح کشور بوده است . ایشان سالیان سال در […]
ژوئن 28, 2021

استاد سعید نریمانی

استاد سعید نریمانی از مربیان بنام و قهرمان ساز در سطح کشور به شمار می آیند . که سالیان سال در کسوت کادر فنی و سرمربی […]
ژوئن 28, 2021

استاد پیام خانلرخانی

جناب آقای پیام خانلرخانی از بازیکنان نام آشنای دهه ۷۰ و ۸۰ تکواندو کشور بشمار می آید . ایشان بعد از پایان دوره بازیگری به جلگه […]