ژانویه 11, 2023

3 برد شیرین نتیجه پسران بارمان توسن

۳برد شیرین نتیجه تلاش پسران بارمان توسن   در هفته ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ لیگ تکواندو نقش جهان تیم بارمان توسن با ۳ برد شیرین […]
ژانویه 7, 2023

پسران بارمان توسن در آوردگاه رنگ مدال

لیگ کشوری نقش جهان روز سه شنبه 20دی ماه با 3 پیگیری می شود . در این هفته پسران بارمان توسن در دیدار اول به مصاف […]