نوامبر 30, 2020

آکادمی تکواندو توسن را بهتر بشناسیم …

آکادمی تکواندو توسن باشگاه ورزشي تكواندو توسن فعاليت ورزشي خود را از سال ٩١ آغاز نمود و از ابتدا بصورت برنامه ريزي شده در تمامي زمينه […]
نوامبر 27, 2018

علی آقا نصر آزادانی یک تمام عیار واقعی

                          گپي دوستانه و صميمي با استاد علي نصر آزاداني مي تواند درسهايي زيادي […]