فوریه 15, 2020

تنبیه در مقابل نظم (قسمت سوم)

تنبیه  چیه؟ و چرا کارایی نداره؟ تنبیه در فرهنگ لغت یعنی ،ایجاد درد و رنج در قبال کار اشتباه. بیشتر به کیفر دادن دلالت داره تا […]