اکتبر 12, 2019

عارضه شانه یخ زده ، درد خاموش

امروزه و در جامعه امروز ايراني بخاطر مشغله هاي شغلي فراوان و چند شغله بودن بيشتر مردم جامعه ، درد هاي آناتوميكي و عضلاني بيشتر سراغ […]