اکتبر 5, 2019

علت عصبانی شدن های زیاد من چیست …

عصبانیت،موضوعی که والدین درباره ی آن احساس گناه میکنند و مایل نیستند درباره ی آن صحبت کنند. اکثر والدین فکر میکنند، فقط آنها هستند که در […]