ژوئن 28, 2021

استاد پیام خانلرخانی

جناب آقای پیام خانلرخانی از بازیکنان نام آشنای دهه ۷۰ و ۸۰ تکواندو کشور بشمار می آید . ایشان بعد از پایان دوره بازیگری به جلگه […]